Achiever Ubezpieczenia | Ubezpieczenia dla biznesu, Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, Ubezpieczenia na życie

Achiever Ubezpieczenia
biuro@achiever.pl
tel. 504 063 466
tel. 513 264 260

Witamy!

Nasi doradcy znajdą najlepsze rozwiązanie specjalnie dla Ciebie.

Kompleksowa ochrona Twojego samochodu

Nie masz wpływu na wiele nieszczęśliwych zdarzeń na drodze, ale dzięki ubezpieczeniom możesz zminimalizować ich negatywne skutki. Możesz wybrać optymalny dla Ciebie zestaw ubezpieczeń , które zapewnią wszechstronną ochronę.

 

OC

jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy zarejestrowanych w Polsce pojazdów. Wysokość świadczeń : Szkody w mieniu do 1.000.000 EURO, szkody na osobie do 5.000.000 EURO

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu:  

 

Auto-casco

to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które chroni Twój samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia) przed kradzieżą. Najczęściej ubezpieczenie AC obejmuje swoją ochroną szkody powstałe w wyniku:

  • wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
  • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
  • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego,
  • pożaru lub wybuchu,
  • działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp.

 

Ubezpieczenie NNW

przeznaczone jest dla osób kierujących pojazdami i ich pasażerów.

Zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków: uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy lub pasażera  .

 

Szyby samochodowe

dla każdego kto posiada ubezpieczenie OC lub AC tego samego pojazdu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie szyby, będące zdarzeniem losowym.

 

Assistance

dla właścicieli pojazdów, którzy chcą mieć zapewnioną pomoc w trudnych sytuacjach na drodze, polecany osobom, które dużo podróżują lub np. planują wyjazd wakacyjny.

Zakres ubezpieczenia obejmuje w zależności od wariantu pomoc w przypadku awarii pojazdu lub kolizji; w zależności od wybranego wariantu pomoc medyczna, doradcza, serwisowa (np. odholowanie auta do warsztatu), organizacyjną (np. transport do domu, opieka nad dzieckiem); pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę w kraju i za granicą  

 

Zielona karta

dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy podróżują po terytorium państw należących do systemu Zielonej Karty, gdzie nie obowiązuje ochrona w ramach standardowej umowy OC  

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu na terytorium państw należących do systemu Zielonej Karty, gdzie nie obowiązuje ochrona w ramach standardowej umowy OC  .

 

Do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Wypowiedzenie OC 2012 art 28 a w trakcie ubezpieczenia

Wypowiedzenie OC 2012 art 28

Wypowiedzenie OC 2012 art 31