Achiever Ubezpieczenia | Ubezpieczenia dla biznesu, Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, Ubezpieczenia na życie

Achiever Ubezpieczenia
biuro@achiever.pl
tel. 504 063 466
tel. 513 264 260

Witamy!

Nasi doradcy znajdą najlepsze rozwiązanie specjalnie dla Ciebie.

Dom i majątek

Zainwestowałeś w swoje mieszkanie czy dom dużo pieniędzy? Chcesz, aby Twój dom był oazą spokoju i bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich bliskich? Wybierz ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

 

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

gwarantuje odszkodowanie w przypadku zniszczenia mienia spowodowanego przez zdarzenia losowe (np. ogień, piorun, eksplozję, upadek statku powietrznego, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy), przepięcie, dewastację akcję ratowniczą, a w odniesieniu do mienia ruchomego lub stałych elementów również kradzież z włamaniem i rabunek.

 

Ubezpieczenie OC

w życiu prywatnym to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych (w tym osób bliskich prowadzących z ubezpieczonym wspólnie gospodarstwo domowe) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Jeśli z winy Ubezpieczonego zostanie zalany sąsiad z dołu, lub jego dziecko porysuje samochód ubezpieczenie  pokryje koszty powstałych szkód.  Do zakresu ubezpieczenia może być dodatkowo włączona odpowiedzialność z tytułu np. posiadania koni, psów agresywnych, używania małych jednostek pływających, posiadania dodatkowych nieruchomości.

 

NNW

to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała, trwałym uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. O ile nie można przygotować się na nieszczęśliwy wypadek, można zapewnić sobie i swoim bliskim środki pieniężne, które pomogą sfinansować koszty leczenia oraz zrekompensować utracone zdrowie lub życie.

 

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia

to ochrona szklanych elementów w domu, takich jak oszklenia okien i drzwi, szklane przegrody ścienne, ceramiczne, szklane lub indukcyjne płyty kuchenne, kabiny prysznicowe, szklane meble, itp.

 

Assistance

w domu zapewnia natychmiastowe wsparcie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach, do których może dojść w domu lub mieszkaniu. Zreperujemy zamek w drzwiach, zorganizujemy i pokryjemy koszty pobytu w hotelu na czas remontu mieszkania po zaistniałej szkodzie.

 

Assistance medical

zapewnia między innymi wizytę lekarza, pielęgniarki, dowóz leków , szczepienia, transport medyczny. Zorganizuje pomoc nad dziećmi i osobami starszymi jak również zaopiekuje się zwierzętami.